Giới thiệu tổng quan Neo Beauty

Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Quốc tế Neo Beauty
Ngày thành lập: 26 tháng 6 năm 2019
Lĩnh vực hoạt động:
 • Các dịch vụ:
  • Nails & Design
  • Facial
  • Spa
  • Thẩm mỹ
 • Đào tạo nghề:
  • Nails & Design
  • Facial
  • Spa
  • Thẩm mỹ